Регистрация
Имя: Пароль:
Забыл пороль

Hur upptäcker du en lyssningsenhet?

Officiellt - detta är förbjudet (alla har rättigheter) Officiellt - detta är förbjudet (alla har rättigheter). Men i det verkliga livet, inför detta problem, är det ofta omöjligt att bevisa sin egen rättighet och dessutom skydda samma rättigheter med juridiska medel!

Till en början, låt oss ändå försöka lista ut: Vad är det här panacea?

Fel - dold lyssningsenhet. Det hör till elektroniska metoder och medel för intelligens. Omfattande användning: telekommunikationssystem, internet, telefon mm

Användningen av sådana anordningar är naturlig för statens säkerhet. Men de kan också tillämpas av "strukturer" långt ifrån någon säkerhet. Och här är det en ganska logisk fråga: hur man skyddar sig själv, kära, företag? Vad är vägarna? Och viktigast av allt hur upptäcka lyssnaren ?

En särskild mät- och sökteknik används för att detektera lyssningsenheten. Alla detekteringsmetoder är uppdelade i universal och special.

Till universella metoder ingår:

- visuell inspektion (utförd med en särskild metod)

- olinjär plats (detekterar: vilolägenheter, fjärrkontroll eller i vänteläge, etc.).

- Metallsökning (användning av metalldetektorer i sökanordningar);

- Röntgenscanning (upptäcker wiretap inuti strukturer, i elektronisk utrustning etc.)

Särskilda detekteringsmetoder:

- radioavlyssning

- Analys av parametrarna för kommunikationslinjer och trådbunden kommunikation

- infraröd ljudning etc.

Möjligheter att skydda mot att lyssna - svara helt, helt. Anti-bugs är modern telefon jammer liksom andra lyssna och spionera enheter. Till exempel kan mobiltelefonskyddare skydda inte bara från wiretapping, utan även blockera aktiviteten hos dolda videokameror som arbetar över en radiokanal. Här är några av dem:

  1. Mobiltelefonstoppare och -tryckare;
  2. Sök detektorer för fel och dolda trådlösa kameror;
  3. Detektorer dolda kameror;
  4. Diktafonundertryckare etc.

Dessa och liknande enheter gör att du kan söka, snabbt förstöra någon bugg, så att du än en gång kan känna tryggheten och freden. Du kan köpa dem på Internet.

Till en början, låt oss ändå försöka lista ut: Vad är det här panacea?
Och här är det en ganska logisk fråga: hur man skyddar sig själv, kära, företag?
Vad är vägarna?